Добрата дентална практика в град Видин

    Още една снимка от интериора на нашия център. В дентална практика "Омегадентагруп" беше поставен първият имплантат във Видин. Скоро след това работата в областта на имплантологията потръгна и доста пациенти вече проявяват интерес към зъбопротезните имплантати. Вече се повдига и под на горночелюстен синус, извършват се различни костни аугментации, прилагат се иновативни методи от областта на оралната и лицево - челюстната хирургия.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.salifarif.com    www.markova.info