Първият имплантат от система TBR в Северозападна България

На 06.03.2008 в Стоматологичен център "Омегадентагруп" в гр. Видин беше поставен първият имплантат в Северозападна България. Доколкото сме информирани, досега в градовете Видин, Враца и Монтана не е поставян нито един имплантат от системата TBR. Поставяни са единствено имплантати от система СИП. Ако грешим, моля информирайте ни на адрес ralev@dentist.bg, за да не публикуваме погрешна информация в нашия уеб-сайт. Оперативният екип беше в следния състав:

  1. Оператор: д-р Венцеслав Ралев

  2. Първи асистент: д-р Неофит Кочанов

  3. Втори асистент: д-р Анна Атанасова

  4. Инструментатор: м.с. Велкова

  5. Фотограф: д-р Явор Симеонов

Използвана беше системата TBR, произведена от концерна Sudimplant - Франция. Поставен беше единичен имплантат от вида Z1 (коничен, с керамичен пръстен), с размер 15/5 мм, в областта на зъб 24 на пациент на възраст 56 години. Не се наложи повдигане на пода на горночелюстния синус, тъй като имаше достатъчно костна тъкан дори и за максималния имплантатен размер. Оперативната интервенция протече без усложнения.

Снимка по време на оперативната интервенция

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.net

Двамата асистенти, заснети от оператора малко след приключване на интервенцията. Д-р Неофит Кочанов е орален хирург с близо 40 години (!) трудов стаж. Човек с изключителна ерудиция и добро чувство за хумор, винаги склонен да приема иновации - последното качество се среща за съжаление рядко при специалисти на неговата възраст. Огромният практически опит на д-р Кочанов в съчетание с добрата (надяваме се :-))) теоритична подготовка на д-р Ралев е предпоставка за бъдещо успешно сътрудничество в областта на имплантологията и лицево - челюстната хирургия. Вляво от д-р Кочанов е д-р Анна Атанасова, лекар по дентална медицина с поливалентна специалност. Също човек с усет към иновациите.