Църквата "Свети Димитър" - град Видин

В гр. Видин се намира вторият по големина източноправославен храм в България след църквата "Александър Невски". Става въпрос за Катедрален храм "Свети Димитър". Близо до него е Стоматологичен център "Омега Дента груп" - ето една отлична възможност да съчетаете лечението на вашете зъби с посещение на културните паметници на нашата страна. Напоследък начинът на живот на хората се промени изключително много - живеем във все по-забързано и напрегнато време и винаги се опитваме да съчетаем максимален брой дейности за минимални срокове. Поради това препоръчваме ако сте пациенти на Дентален център "Омегадентагруп" и пътувате от друг град, да отделите малко време за разглеждане на град Видин - има какво да се види.