Автор на настоящия уеб-сайт е д-р Венцеслав Ралев.

Google
 
 
 
Д-р Ралев е консултант в дентален център "Омегадентагруп" по орална хирургия, лицево - челюстна хирургия и имплантология. Работи като общопрактикуващ стоматолог в гр. Пловдив, специализира лицево - челюстна хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - гр. Пловдив. Изпълнителен директор е на Ралев Дентал АД. Активно се занимава и с уеб-дизайн - повечето от сайтовете в десния фрейм са по негова идея и изпълнение.
 
Телефон за контакти: +359 888 646003
e-mail: ralev@dentist.bg
ralev@investor-bg.com

Google